Dạy tức là học hai lần''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 16:07 23/08/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

- Làm hồ sơ tuyển sinh đợt II

- Nắm số lượng học sinh đầu năm

- Điều chỉnh biên chế các lớp học

- Cập nhật thông tin điện tử đầu năm học 2017-2018

- Cập nhật điểm thi lại trên cổng thông tin

- Cập nhật điểm thi lại trong học bạ

- Làm sổ điểm danh phụ phát các lớp

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

Các tin khác