Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:37 07/05/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

- nắm số lượng học sinh

- Cập nhật công văn đi đến

- cập nhật số hiệu bằng tốt nghiệp vào sổ đăng bộ

- cập nhật giấy chúng nhận nghề vào học bạ

- Báo cáo số lượng tháng 5

Các tin khác