Dạy tức là học hai lần''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 11:09 04/09/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

- Báo cáo đầu năm trên cổng thông tin

- Lập danh sách nhập điểm khảo sát chất lượng đầu năm khối 7,8,9.

- Làm lại sổ điểm cá nhân khối 7

- Làm lại sổ điểm danh phụ, mẫu 1PT khối 7

- Làm mẫu 2PT

- Chuyển lớp khối 7 trên cổng thông tin

- Sắp xếp giấy tờ học bạ khối 6 và phát cho giáo viên chủ nhiệm.

- Phân công chuyên môn trên cổng thông tin

Các tin khác