Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:24 30/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Làm phổ cập 2019

- Cập nhật thông tin vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản đến người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 10

Các tin khác