Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:56 04/12/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GD& ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2018  – TỔ VĂN PHÒNG

I. Kế hoạch chung

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý  BGH, Họp hội đồng sư phạm

- Các bộ phận tiến hành kiểm kê.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi học kỳ I năm học 2018- 2019.

- Phục vụ thi học kỳ 1

II. Kế hoạch các bộ phận.

1. Thiết bị.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Cập nhật việc mượn trả TBDH trong tháng.

- Sắp xếp TBDH  và tiến hành kiểm kê thiết bị dạy học cuối năm.

- Tiến hành mua  sắm TBDH bổ sung năm 2018 theo kế hoạch.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn

- Làm báo cáo học kỳ 1, nhận hồ sơ phổ cập tại Sở giáo dục đào tạo.

2.Thư viện:

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Sắp xếp kho sách, vệ sinh phòng làm việc

- Họp hội đồng sư phạm

- Mua bổ sung sách và thiết bị cuối năm

- Sinh hoạt chi bộ định kỳ

- Đánh giá phân loại đảng viên cuối năm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán quý 4/2018

- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày nhà giáo ViệtNam22/12

- Đôn đốc những em chưa nộp các khoản đầu năm học

- Lập danh sách học sinh nộp tiền đợt 1

- Nhập chứng từ thu,chi

- Tham gia các hoạt động của trường

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ 1 và các môn phụ

- Chuẩn bị kiểm kê cuối năm 

3. Văn thư:

- Lập danh sách phòng thi học kỳ I

- Chuẩn bị các loại mẫu báo cáo học kỳ I

- Phục vụ thi hk1

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 12.

- Kiểm kê bằng tốt nghiệp THCS.

4. Kế toán

- Làm bảng lương và chuyển lương tháng 12/2018.

- Tổng hợp và lập danh sách nâng lương , thâm niên của GV- NV 6 tháng cuối năm nộp PGD- phòng tài chính

- Cân đối kinh phí cuối năm

- Hoàn tạm ứng kho bạc

- Đối chiếu chứng từ với thủ quỹ.

- Quyết toán các khoản thu chi cuối năm báo cáo BGH.

- Kiểm kê tài chính  – tài sản cuối năm 2018.

5. Y tế:

- Nghỉ thai sản từ ngày 03/12/2018

                                                                          Quảng Thành, ngày 4 tháng 12 năm 2018

     Duyệt của BGH                                                               Tổ trưởng tổ văn phòng

Các tin khác