Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:41 02/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018  TỔ VĂN PHÒNG

I.Kế hoạch chung:

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGh đầu tuần,

- Họp hội đồng sư phạm 

- Điều tra công tác phổ cập THCS năm 2018

- Tham gia ngoại khóa an toàn giao thông

- Cập nhật kế hoạch lên cổng thông tin kịp thời.

II. Kế hoạch các bộ phận

1. Văn thư.

- Làm phổ cập 2018

- Đóng mã số học bạ khối 6 tại Phòng GD

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 10

- Làm phổ cập, nhập danh bạ điện thoại của học sinh, PHHS nộp PGD

2. Thiết bị.

- Cho GV mượn trả đồ dùng dạy học.

- Cập nhật tình hình đăng ký dử dụng TBDH trên cổng thông tin báo cáo BGH.

- Làm vệ sinh dụng cụ TBDH phòng thiết bị.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

- Kiểm tra máy tính các phòng bộ môn.

- Tiếp nhận thiết bị mới bổ sung từ sở giáo dục

- Xây dựng kế hoạch tổ văn phòng tháng 10

3. Thư viện

- Phục vụ bạn đọc, giới thiệu sách theo chủ đề

- Dán nã gáy sách, cập nhật phần mềm lên cổng thông tin

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Thanh toán các khoản sau hội nghi

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đợt 1

- Vệ sinh các tủ sách thư viện.

- Rà soát hồ sơ thư viện chuẩn bị kiểm tra .

4. Kế toán:

- Làm và chuyển bảng lương tháng 10

- Lập dự toán ngân sách năm 2019,  hoàn tạm ứng kkho bạc

- Làm báo cáo tài chình quý 3 nôp phòng tài chính, PGD

- Đối chiếu kinh phi quý 3 với thủ quỹ.

- Quyết toán các khoản thu chi tháng 10.

5. Y tế.

-Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh.

- Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất.

- Lập kế hoạch khám sức khỏe ban đầu cho học sinh khối 6.

- Làm sổ theo dỏi sức khỏe học sinh khối 6.

- Tổng hợp danh sách học sinh có  bảo hiểm y tế bãi ngang.

- Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh dịch, bệnh học đường.

- Tiến hành cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ I      

- Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế

- Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 10.

III. Điều chỉnh, bổ sung.

Quảng Thành, ngày 2 tháng 10 năm 2018

        Hiệu trưởng                                                              Tổ trưởng Tổ VP

   

                                                                                                Phan Gia Huy  

Các tin khác