Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:26 06/04/2021  

Kế hoạch năm 2021-2022

1. Văn thư:

- Lập danh sách phòng thi học kỳ II

- Chuẩn bị các loại mẫu báo cáo học kỳ II

- Kiểm tra hồ sơ học bạ khối 9

- Lập danh sách xét tốt nghiệp lớp 9

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 4

2. THư viện:

 Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Họp hội đồng sư phạm

- Đưa học sinh đi thi học sinh giỏi tỉnh

- Bảo quản kho sách theo đúng quy định

- Sắp xếp và trang trí phòng thư viện

- Vê sinh các tủ sách và phòng 

- Thư viện lên kế hoạch và tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong nhà trường.

- Nộp báo cáo ngày sách Việt Nam lần thứ 7 cho PDG

3. Kế toán: 

- Làm, đối chiếu tiền TKTG KB tháng 3

- Làm, đối chiếu số liệu KPNS KB quý 1

- Làm, chuyển lương, BH, KPCĐ tháng 4.2021

- Tổng hợp, nộp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo học kỳ 2 năm học 2020-2021

- Chuyển tiền điện, nước, điện thoại hàng tháng.

- Nộp hồ sơ nghỉ hưu của GV.

- Báo cáo giảm đóng BH do GV nghỉ hưu

4. Thiết bị:

- Họp giao ban tổ văn phòng hàng tuần.

- Tổng hợp kế hoạch thiết bị trên cổng thông tin từng môn, giáo viên.

- Theo dõi mượn trả thiết bị.

- Cập nhật hồ sơ sổ sách thiết bị.

- Họp hội đồng tháng 4.

- Tham gia dẫn học sinh đi thi HSG tại tỉnh..

- Kiểm tra, sắp xếp thiết bị phòng bộ môn.

- Làm các công việc Ban giám hiệu phân công.

5. Y tế:

- Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày, theo dỏi lao động hằng tuần.

- Tuyên truyền các bệnh dịch mùa hè.

- Tuyên truyền VSATTP, phòng chống tai nạn thương tích

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..                        

- Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 04, làm báo cáo

Các tin khác