Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:55 26/08/2013  
Trần Thủ Minh
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..I. NĂM HỌC 201.3. - 201.4.
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
      văn 8/4    
2
văn 6/1     văn 8/4    văn 6/1
3
văn 6/1          
4
          văn 6/1
5
           
Chiều
1
sử 8/3   văn 8/4      
2
sử 8/2   văn 8/4      
3
văn 8/4       sử 8/1  
4
    sử 8/2      
5
    sử 8/1   sử 8/3  


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....