Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 21:41 22/10/2014  
thoi khoa bieu cua hồ thị vân
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1           ngữ văn 6/1 
2           ngữ văn 6/1 
3         ngữ văn 6/1   
4            
5         ngữ văn 6/1   
Chiều 1   ngữ văn 8/4 tc        ngữ văn 8/1 
2           ngữ văn 8/1 
3 ngữ văn 81  ngữ văn 8/1        ngữ văn 8/3 
4  ngữ văn 8/3 ngữ văn 8/3         
5   ngữ văn 8/3         
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....