Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:15 06/01/2016  
Thời khóa biêu Lê Thị Diễm Thư- Kì II năm học 2015-2016
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..II. NĂM HỌC 201.5. - 2016..
(Áp dụng từ .4./.1/..2016.. đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHÀO CỜ          
2 ĐỊA 64          
3           ĐỊA 91
4 ĐỊA 92  

ĐỊA 93

     ĐỊA 63
5    

ĐỊA 94

     SINH HOẠT LỚP
Chiều 1   ĐỊA 74

ĐỊA 72

     
2    

ĐỊA 71

     
3  

ĐỊA 71

ĐỊA 73

     
4  

ĐỊA 72

ĐỊA 74

     
5  

ĐỊA 73

       
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ..45. phút và nghĩ giải lao .5.. phút 
....