Dạy tức là học hai lần''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:55 10/02/2014  
TRẦN THỊ DIỆP MINH TUYỀN
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲI ... NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ ..18/...8/....2014 đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CC          
2            
3  VĂN 6/4         VĂN 6/4 
4  VĂN 6/4         VĂN 6/4 
5           SINH HOẠT 6/4 
Chiều 1   SỬ 7/4         
2   SỬ 7/5       SỬ 7/3 SỬ 7/3 
3   SỬ 7/2        SỬ 7/5 
4   SỬ 7/1     SỬ 7/1  SỬ 7/4 
5          SỬ 7/2  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ..45. phút và nghĩ giải lao ..5 phút 
....