Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:54 26/08/2013  
Trần Thị Diệp Minh Tuyền
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..I. NĂM HỌC 2013. - 2014..
(Áp dụng từ /.7/.10/2013... đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
CHÀO CỜ         SỬ 9/4
2
 SỬ 9/5          SỬ 9/3
3
           
4
SỬ 9/1          SINH HOẠT LỚP 9/3
5
 SỬ 9/2          
Chiều
1
    SỬ 7/2   SỬ 7/2  
2
     SỬ 7/1    SỬ 7/1  
3
        VĂN 8/1  
4
   VĂN 8/1     VĂN 8/1  
5
   VĂN 8/1        


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ..45. phút và nghĩ giải lao ..5. phút
....