Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:06 14/09/2015  
TKB TUYEN
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ...1 NĂM HỌC 2015. - 2016.
(Áp dụng từ .14./.9/..15.. đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên :...TRẦN THỊ DIỆP MINH TUYỀN
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1  SỬ 7/1   SỬ 7/4     SỬ7/1
2   NGHĨ SỬ 7/2      SỬ 7/3
3 SỬ 7/2       VĂN 7/4  VĂN 7/4
4 VĂN 7/4   SỬ 7/3   VĂN 7/4  SỬ 7/4
5 CC          SH 7/4
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45... phút và nghĩ giải lao ..5. phút 
....