Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:58 26/08/2013  
Lê Thị Diễm Thư
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .1.. NĂM HỌC 2013.. - 2014..
(Áp dụng từ  07/10./.2013... đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
           
2
 

 

       
3
 

 

       
4
 

 

       
5
 

 

       
Chiều
1

 

Địa lí 74

 

 

Địa lí 71

Địa lí 82

2

Địa lí 72

Địa lí 85

Địa lí 72

 

 

Địa lí 84

3

Địa lí 81

 

Địa lí 74

 

Địa lí 83

Địa lí 73

4
   

 

 

Địa lí 73

 

5
   

Địa lí 71

 

 

 


Ghi chú:
Mỗi tiết học có .45.. phút và nghĩ giải lao .5.. phút
...