Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 18:57 29/08/2013  
Đào Thị Hường
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2013.. - 2014..
(Áp dụng từ /15./...08. đến /./....)
Lớp:..6/5.. Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
chào cờ     Ngữ văn-lớp 9/3    Ngữ văn-lớp 6/5 
2
Ngữ văn-lớp 6/5      Ngữ văn lớp 9/3    Ngữ văn-lớp 6/5 
3
Ngữ văn-lớp 6/5          Ngữ văn-lớp 9/3 
4
Ngữ văn-lớp 9/3           
5
ngữ văn-lớp 9/3          sinh hoạt lớp 6/5 
Chiều
1
  Lịch sử-lớp 7/4      Lịch sử-lớp 7/5   
2
  Lịch sứ-lớp 7/5      Lịch sử-lớp 7/4   
3
           
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ..45. phút và nghĩ giải lao 5... phút
....