Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 12:35 11/02/2014  
Nguyễn Minh Huynh
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .II.. NĂM HỌC 2013.. - 2014..
(Áp dụng từ ..06/.02/2014.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1     Văn 9/5 Sử 8/4   Văn 9/5
2      Văn 9/5  Tự chọn Văn 8/5    Văn 9/5
3        Văn 9/5    
4            
5            
Chiều 1            
2            Sử 8/5
3 Văn 8/5          Văn 8/5
4  Văn 8/5          Văn 8/5
5  CC 8/5          SHTT 8/5
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....