Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 15:23 09/09/2013  
THƠÌ KHÓA BIỂU
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ .15./..8./...2013. đến /./....)
Lớp:.... Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
    NGỮ VĂN 9/1 NGỮ VĂN 8/3 NGỮ VĂN 9/1  
2
    NGỮ VĂN 9/1 NGỮ VĂN8/3 NGỮ VĂN   9/1  
3
    NGỮ VAN 9/4 NGỮ VĂN 9/4 NGỮ VĂN 9/4  
4
NGỮ VĂN 9/4       NGỮ VĂN 9/4  
5
NGỮ VĂN9/1          
Chiều
1
    GDCD 7/1   NGỮ VĂN 8/2  
2
    NGỮ VĂN 8/2   NGỮ VĂN 8/2  
3
    NGỮ VĂN 8/2      
4
    NGỮ VĂN 8/3      
5
    NGỮ VĂN 8/3      


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....