Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 17:17 26/09/2014  
ĐÀO THỊ HƯỜNG
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1       VĂN 9/1     
2   VĂN 9/1    VĂN 9/1     
3   VĂN 9/1         
4            
5     VĂN 9/1       
Chiều 1 VĂN 7/2    VĂN 7/2      VĂN 7/5 
2 VĂN7/2    VĂN 7/5      VĂN 7/5 
3           VĂN 7/2 
4 VĂN 7/5           
5 CC          SHL 
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....