Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:57 26/08/2013  
Nguyễn Thị Thu Hà
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:.... Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
Chiều
1
Ngữ văn . Lớp 7/2        

Ngữ văn. Lớp 7/5  

2
 Ngữ văn. Lớp 7/4   Ngữ văn. Lớp 7/5    

Ngữ văn. Lớp 7/5  

3
Tự chọn. Lớp 8/3    Ngữ văn. lớp 7/2    Ngữ văn. Lớp 7/5 

Ngữ văn. Lớp 7/5  

4
    Ngữ văn. Lớp 7/2  

Ngữ văn. Lớp 7/5  

Ngữ văn. Lớp 7/5  

5
Chào cờ   

Tư chọn. Lớp 8/2

 

Ngữ văn. Lớp 7/4 

Sinh hoạt. Lớp 7/4 


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....