Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:56 26/08/2013  
Nguyễn Ngọc Hiền
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .1.. NĂM HỌC 2013.. - 2014


(Áp dụng từ /07/.10.. đến /./....)

   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
     NGU VAN 9/1  NGU VAN 9/4 NGU VAN 9/1  
2
     NGU VAN 9/1 NGU VAN 9/4  NGU VAN 9/1  
3
         NGU VAN 9/4  
4
NGU VAN 9/4         NGU VAN 9/4  
5
NGU VAN 9/1           
Chiều
1
    GIAO DUC CONG DAN 7/1   NGU VAN 8/2  
2
    NGU VAN 8/2   NGU VAN 8/2  
3
     NGU VAN 8/2      
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....