Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:54 26/08/2013  
Phan Văn Thuận

Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền

 

   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
Chào cờ       GDCD 6/2  
2
 Ngữ văn 6/2       Sử 6/3 Ngữ văn 6/2
3
GDCD 6/3

 

    Sử 6/1  
4
Sử 6/4 Ngữ văn 6/2

 

Sử 6/2 

  GDCD 6/1 GDCD 6/5
5
GDCD 6/4 Ngữ văn 6/2 Sử 6/5     Sinh hoạt lớp
Chiều
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....

Tải file