Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thời khóa biểu Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:57 26/08/2013  
Nguyễn Minh Huynh
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ 07/10/2013 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
    Ngư Văn 9/5  Lịch sử 8/4    Ngữ Văn 9/5
2
     Ngữ Văn 9/5  Lịch sử 8/5    Ngữ Văn 9/5
3
       Ngữ Văn 9/5    
4
           
5
           
Chiều
1
           Lịch sử 8/4
2
           Lịch sử 8/5
3
 Ngữ Văn 8/5          Ngữ văn 8/5
4
 Ngữ Văn 8/5          Ngữ văn 8/5
5
 CC          SHL 8/5


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....