Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 12:54 23/09/2014  
Trần viết Trung
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2.. NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm: Trần viết Trung...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1   Lí  6/3 CN 9/3       
2 Lí  6/1    CN 9/4      CN  9/1 
3  Lí 6/2 Lí 9/5  LÍ 9/4      CN  9/2 
4     LÍ 9/5   

 

 
5  Lí 9/4   CN 9/5      SHTT 
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45... phút và nghĩ giải lao ..5. phút 
....