Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 18:27 31/08/2013  
Nguyễn Văn Thiện
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013  - 2014 
(Áp dụng từ 15 /8/2013 đến /./....)

GVBM : Nguyễn Văn Thiện

   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
Chào cờ Toán 9/4       Toán 9/5
2
Toán 9/4 Toán 9/4       Toan 9/5
3
Toán 9/5         Toán 9/4
4
          Sinh hoạt lớp 9/5
5
Toán 9/5          
Chiều
1
    Toán 8/5   Toán 8/5  
2
    Toán 8/5   Toán 8/5  
3
    Lý 8/1   Lý 8/2  
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có 45 phút và nghỉ giải lao 05 phút.