Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:46 26/08/2013  
Hồ Đăng Hải Điệp
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013- 2014
(Áp dụng từ 15/08/2013 đến NAY)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
chào cờ

 

       
2
 

 

       
3
  LÍ 6/4

 

       
4
         

LÍ 6/5 

5
          SINH HOẠT 
Chiều
1
 

 LÍ 7/2

       LÍ 8/5
2
 

 LÍ 7/4

     

 LÍ 8/3

3
   

 LÍ 7/3

   

 LÍ8/4

4
   

 LÍ 8/1

     LÍ 7/1
5
      LÍ 8/2      


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
...