Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:04 26/08/2013  
Nguyễn Xuân Mai
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ  07/10/2013 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
           
2
           
3
    Lý - 9.5       
4
Lý - 9.5    Lý - 9.4       
5
Lý - 9.4          
Chiều
1
  Toán - 8.4      Toán - 8.4   
2
  Toán - 8.4      Toán - 8.4   
3
  Toán - 8.2    

Toán - 8.2  

 
4
  Toán - 8.2     Toán - 8.2   
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có 45 phút và nghỉ giải lao 05 phút.