Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:46 26/08/2013  
Hoàng Ngọc Sơn
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ INĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ /15/08 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
        Tin 8/2 

Tin 8/3 

2
       

Tin 8/2 

Tin 8/3 

3
         

Tin 8/4 

4
         

Tin 8/4 

5
           
Chiều
1
Toán 7/4         

Toán  7/4

2
 Toán 7/3          
3

Toán 7/3 

       

Toán 7/3 

4
 

Toán 7/3 

     

Toán 7/4 

5

Chào cờ 

Toán 7/4

      Sinh hoạt lớp 


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....