Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:44 26/08/2013  
Lê Văn Cường
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1... NĂM HỌC 2013.. - 2014..
(Áp dụng từ /15./...8. đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
  64       64  
2
  62   64    62  
3
   62      62  
4
   63  63    63  
5
  64   63      
Chiều
1
          71 
2
          71 
3
           
4
  71         
5
  71         


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....