Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:51 03/09/2013  
Hoàng Minh Long
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ 07/10/2013 đến /./....)

 

Giáo viên :

 Hoàng Minh Long

Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
     

Tin lớp 6/3

   
2
     

Tin lớp 6/3

   
3
     

Tin lớp 6/4

   
4
     

Tin lớp 6/4

   
5
           
Chiều
1
           
2
 

Tin lớp 6/2

Tin lớp 9/1

 

Tin lớp 9/4

 
3
 

Tin lớp 6/2

Tin lớp 9/1

 

Tin lớp 9/4

 
4
 

Tin lớp 6/1

Tin lớp 9/2

 

Tin lớp 9/3

 
5
 

Tin lớp 6/1

Tin lớp 9/2

 

Tin lớp 9/3

 


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....