Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:45 26/08/2013  
Trần Đức Quang
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2013.. - 2014..
(Áp dụng từ 07/.10/2013.... đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
 CC CN 6/5 CN 6/4   CN 6/3  
2
     CN 6/2     CN 6/4
3
 LÝ 9/3  CN 6/3     CN 6/1  
4

 CN 6/5

 LÝ 9/3        CN 6/2
5
  CN 6/1       SHL
Chiều
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có .45.. phút và nghĩ giải lao .5.. phút
....