Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:38 14/01/2014  
NGUYỄN XUÂN MAI
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4     Lý 9.4      
5 Lý 9.4          
Chiều 1   Đại 8.4     Đại 8.4  
2   Hình 8.4     Hình 8.4  
3   Đại  8.2     Đại 8.2  
4   Hình 8.2     Hình 8.2  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....