Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:20 31/08/2013  
Phan Thái Hòa
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ  07/10/2013 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
  TOÁN 9/2   TOÁN 9/2     
2
  TOÁN 9/2   TOÁN 9/2     
3
  TOÁN 9/3        
4
TOÁN 9/3           
5
TOÁN 9/3  TOÁN 9/3         
Chiều
1
    TOÁN 8/5    TOÁN 8/5   
2
    TOÁN 8/5    TOÁN 8/5  
3
           
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có 45 phút và nghỉ giải lao 5 phút.