Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:46 26/08/2013  
Trần Đạo
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I. NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ 15/.8/..2013.. đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
      CN 9/2     
2
      CN 9/5     
3
  CN 9/1         
4
  CN 9/4         
5
  CN 9/3         
Chiều
1
  CN 7/1  CN 7/4    CN 7/1   
2
        CN 7//4   
3
  CN 7/3  CN 7/5       
4
  CN 7/5      CN 7/2   
5
  CN 7/2      CN 7/3   


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....