Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:04 26/08/2013  
Phan Thị Cẩm Nhân
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
(Áp dụng từ 20/08/2018 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
           

 

2
       

   Toán 6/2  

  

3
 

 

      Toán 6/2   
4
 

Toán 6/2 

   

 

 
5
 

Toán 6/2 

       
Chiều
1

 Toán 8/3  

         
2
           
3
Toán 8/4

Toán 8/3  

   

 Toán 8/3   

 

4

 

Toán 8/4 

     Toán 8/3  

 

5
  Toán 8/4     Toán 8/4  

 


Ghi chú:
Mỗi tiết học có 45 phút và nghỉ giải lao 5 phút
....