Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 18:32 05/10/2013  
TKB giáo viên bộ môn tổ toán lí -tin -cn
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ ..7/..10./..2013.. đến /./....)
  Giáo viên bộ môn  Nguyễn Văn Thiện...
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
Chào cờ Toán 9/4     Toán 9/5  
2
Toán 9/4 Toán 9/4 Lý 6/1   Toán 9/5 Toán 9/4
3
Toán 9/5   Lý 6/2     Lý 6/3
4
          SHL 9/5
5
Toán 9/5          
Chiều
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có .45.. phút và nghĩ giải lao .5.. phút
....