Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:47 26/08/2013  
Hồ Phi Vũ

Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền

Tổ: Toán -  Lý - Công Nghệ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ 15/08/2013 đến / /....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
Tin 7/2 

Tin 7/4

       
2

Tin 7/2

Tin 7/4

       
3

Tin 7/3 

     

Toán 9/1 

 
4
 Tin 7/3 Toán 9/1     

Toán 9/1 

 
5
 

Toán 9/1 

       
Chiều
1
           
2
Toán 8/3      Họp Hội Đồng   

Toán 8/3  

3
           
4

Toán 8/3 

       

Toán 8/3 

5
Chào Cờ          Sinh Hoạt Lớp 


Ghi chú:
Mỗi tiết học có 45 phút và nghĩ giải lao 05 phút
....