Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Thời khóa biểu Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 12:04 06/10/2014  
TRẦN ĐỨC QUANG
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ .15./ 9./.2014... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1 CN 7.4 CN 7.3 Lí 8.3     Lí 8.2
2    CN 7.5        
3  Lí 8.1  CN 7.1  Lí 8.4      CN 7.1
4    CN 7.2  CN 7.2   CN 7.5  
5    CN 7.4      CN 7.3  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....