Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 11 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:04 06/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

1.Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh.

2. Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất.

3. Mua bổ sung thuốc dụng cụ y tế đầu năm.

4. Xây dựng kế hoạch tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh.

5. Làm sổ theo dỏi sức khỏe học sinh khối 6.

6. Thu thẻ  bảo hiểm y tế bãi ngang khối 6

7. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

8. Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 8, 9.

Các tin khác