Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:00 02/10/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

1.Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh.

2.Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất.

3. Lập kế hoạch khám sức khỏe ban đầu cho học sinh khối 6.

4. Làm sổ theo dỏi sức khỏe học sinh khối 6.

5. Tổng hợp danh sách học sinh có  bảo hiểm y tế bãi ngang.

6. Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh dịch, bệnh học đường.

7. Tiến hành cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ I      

8. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

9. Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 10.

Các tin khác