Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:29 01/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

1.Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh.

2.Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất.

3. Lập kế hoạch khám sức khỏe ban đầu cho học sinh khối 6.

4. Làm sổ theo dỏi sức khỏe học sinh khối 6.

5. Tổng hợp danh sách học sinh có  bảo hiểm y tế bãi ngang.

6. Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh dịch, bệnh học đường.

7. Tiến hành cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ I      

8. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

9. Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 10.

Các tin khác