Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 16 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:42 31/08/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

1. Tổng vệ sinh môi trường, trường học trước khi vào học chính thức.

2. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt dộng Y tế trường học năm học 2015-2016.

4. Lập mẩu sổ sách y tế năm học 2015-2016.

5.Thanh toán chế độ BHTN học sinh trong hè.

6. Tuyên truyền phòng chống dịch sôt xuất huyết.

7. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Các tin khác