Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 20:51 04/12/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

1. Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh.

2. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

3. Phục vụ công tác thi học kỳ I.

4. Trả tiền thoái thu BHYT 2 tháng cho học sinh (1 em/ 76.000đ).

5. Thu BHYTcho học sinh.

6. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

7. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 12/2017, làm báo cáo công tác y tế.

8. Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế. làm báo cáo sơ kết học kỳ I

 

Các tin khác