Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:34 30/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

1.Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh.

2. Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất.

3. Tiếp tục tuyền truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết với bệnh tay chân miệng.

4. Tiếp tục cân đo học sinh,tính chỉ số BMI vào sổ theo dỏi sức khỏe học sinh.       

5. Phối hợp trạm y tế khám sức khỏe định kỳ cho học sinh khối 6.

6. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

7. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế….

8. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 11/2018, làm báo cáo công tác y tế.

Các tin khác