Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:11 03/03/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

1. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày, theo dỏi lao động hằng tuần.

2. Kiểm tra xử lý môi trường chuẩn bị cho kế hoạch 26/03/2015.

3. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

4. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

5. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 03, làm báo cáo.

Các tin khác