Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:49 07/09/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

1. Lên kế hoạch lao động và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày.

2. Điều chỉnh mẫu sổ sách y tế theo thông tư số 13/2016.

3. Lập kế hoạch  khám sức định kỳ.

4. Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch sôt xuất huyết.

5. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

6. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

7. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 09/2016, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.

Các tin khác