Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:41 30/10/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

1.Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh.

2. Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất.

3. Tuyền truyền phòng chống bệnh sâu răng.

4. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

5. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế….

6. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 11/2017, làm báo cáo công tác y tế.

Các tin khác