Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 20:54 22/08/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

1. Tổng vệ sinh môi trường, trường học trước khi vào học chính thức.

2. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày, lên kế hoạch các lớp lao động vệ sinh sân trường.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt dộng Y tế trường học năm học 2016-2017.

4. Lập mẩu sổ sách y tế năm học 2016-2017.

5. Thanh toán chế độ BHTN học sinh trong hè.

6. Lên dự trù, mua bổ sung thuốc dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế  đầu năm

7. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Các tin khác