Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:29 31/10/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

1. Tổng vệ sinh môi trường, trường học trước khi vào học chính thức.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt dộng Y tế trường học năm học 2014-2015.

3. Lập mẩu sổ sách y tế năm học 2014-2015.

4.Thanh toán chế độ BHTN học sinh trong hè.

5. Lên dự trù, mua bổ sung thuốc dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế  đầu năm.

6. Tham gia công tác Tổng kết BHYT học sinh năm học 2013-2014 và tiếp thu hướng dẫn công tác BHYTHS năm học 2014-2015.

Các tin khác