Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:49 14/03/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

1. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày, theo dỏi lao động hằng tuần.

2 Tuyên truyền phòng chống bệnh lao.

3. Tiến hành trả tiền BHYT(ba tháng năm 2015) đã đóng cho học sinh.

4. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

5. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

6. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 02, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.

Các tin khác