Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 12:49 25/08/2014  
thời khóa biểu
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1 sinh học 7/1  sinh học 8/4  sinh học 7/5    sinh học 8/3  sinh học 7/3 
2 sinh học 7/4  sinh học 7/2

 sinh học 8/1 

  sinh học 7/2   sinh học 7/1
3   sinh học 7/4     sinh học 8/1   
4   sinh học 7/5  sinh học 8/3   sinh học 7/3   
5   sinh học 8/2  sinh học 8/4     sinh học 8/2  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....